implied!smut

margaretkwon:

I will always love you.

Not sure if Teuksora or Kyumin got married…

111210 - Kyumin moments during WGM

Sungmin’s magic trick

everyone please pay attention to Kyuhyun’s expression and eye movements

One night in kyuhyun’s room
*…bonus ryeowook’s selfie time xD
image

sống bẩn quá đấy =.=

lies.

hiddendoor98:

Tôi thích cậu nhưng không yêu cậu được. Vì lòng tôi không đủ rộng để có thể dung nạp bất cứ ai khác ngoài mình.
Tôi yêu tôi nhất. Nên nếu cậu không đối xử tốt với người tôi yêu thương thì đừng mong nhận lại gì. Thế nhé.

hiddendoor98:

Tôi thích cậu nhưng không yêu cậu được. Vì lòng tôi không đủ rộng để có thể dung nạp bất cứ ai khác ngoài mình.

Tôi yêu tôi nhất. Nên nếu cậu không đối xử tốt với người tôi yêu thương thì đừng mong nhận lại gì. Thế nhé.

wellcome ^^^